ELINA JÄRVELÄ

Konservaattori (AMK)

+ 358 04 8293313

KOULUTUS

Konservaattori
rakennuspinnat (AMK)
Restaurointikisälli
Erikoismaalari

Elinalla on erittäin monipuolinen 25 vuoden kokemus alasta. Taustalla ovat rakennuspintoihin liittyvä erityiskoulutus sekä laaja-alainen työkokemus. Hän on tehnyt konservointi- ja restaurointitöitä freelancerina ja alan ammattilaisista koostuvassa Osk Rotundassa muun muassa valtion ja kaupunkien kohteissa, mutta myös yksityisille tilaajille ja museoille sekä seurakunnille. Useissa työkohteissa Elina on ollut työstä vastaava konservaattori.

Konservointitöissä Elinan erityisosaamista on alkuperäisten väripintojen kiinnitysmenetelmien tutkiminen, testaus ja toteutus. Maalausalan koulutusten ja vaativien restaurointien kautta hän on perehtynyt perinteisiin maalaustekniikoihin ja materiaaleihin. Elinalla on lisäksi vahva osaaminen eri ohjelmistoilla tehtävästä dokumentointityöstä.

Elina on Pohjoismaisen konservaattoriliiton jäsen.

ERITYISOSAAMINEN

Yksityiskohtainen CV/referenssiluettelo työkohteista vuodesta 1997 toimitetaan pyydettäessä.