Konservointi

Kulttuuriperintö on arvokas laina aikaisemmilta sukupolvilta. Konservoinnin, kuten restauroinninkin päämääränä on tuon kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Konservointi juontaa juurensa italian kielisestä sanasta `conservare` – säilyttää, jatkaa. Konservoinnin tarkoituksena onkin pysäyttää tai hidastaa kohteen jo alkanutta vaurioitumista. Tämä pitää sisällään esimerkiksi puhdistusta, maalipintojen kiinnittämista tai muita konservointiteknisiä toimenpiteitä. Toimenpiteiden dokumentoinnilla turvataan tiedon siirtyminen myös tuleville sukupolville. Konservaattorimme tekevät pieniä ihmeitä – joka päivä.

Konservaattorin asiantuntemuksen käyttömahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan konkreettiseen konservoivaan toimenpiteeseen. Toimimme myös arvokiinteistöjen, taloyhtiöiden ja isännöintitoimistojen apuna uusien haasteiden kohdatessa ylläpidossa. Haasteet ovat kokeneen rakennuspintakonservaattorin arkipäivää. Asiantuntijoina toimimme tiiviissä yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Kaikki konservointitoimenpiteet valitaan aina kohteen mukaan, sillä jokainen kohde on oma yksilönsä. Rotundan konservaattorit ovat AMK -koulutuksen saaneita ja noudattavat työssään ECCO :n (European Confederation of Conservator- restorers’ Organisations) ohjesääntöjä ja korkeaa ammattietiikkaa. Meidän käsiemme avulla aarteenne kuljettaa muistojanne uusille sukupolville pitkälle tulevaisuuteen.