Tutkimus ja dokumentointi

Yksi toimenkuvistamme on tutkia vanhojen rakennuksien värejä eri aikakerroksissa. Tyylihistoriallisesti palauttavaa restaurointia varten tarvitaan väritystutkimusta. Rakennuksen alkuperäiset värit avaavat ikkunan kokonaistaideteokseen, jollaiseksi arkkitehti teoksensa alun perin suunnitteli. Ennen, aivan kuten nykyäänkin, rakennuksien sisätilat suunniteltiin yksityiskohtia myöden sellaiseksi, että ne kuvastivat aikakautensa ihanteita, muodikkaita tyylejä ja ennen kaikkea sosiaalisia pyrkimyksiä ja statusta.

Väritystutkimuksen tavoite on rakentaa visuaalinen historia, joka perustuu aina paikan päällä tehtyihin tutkimusavauksiin, sekä mahdollisiin arkistotietoihin. Työ on kokemusta ja ammattitaitoa vaativaa.

    Tiedä mitä tilaat
    Rakennuksen pintakäsittelyitä voidaan tutkia laajasti tai suppeammin tavoitteen mukaan. Aina alkuperäinen värimaailma ei kuitenkaan ole se mihin pyritään, sillä jokin muu aikakausi saattaa tehdä rakennuksesta kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisemman kuin toinen.

    Tutkimuksen laajuus saattaa suojellussa rakennuksessa olla viranomaisten ennalta määräämä. Jos tutkimukselle ei ole määritelty laajuutta, neuvottelemme mielellämme asiakkaiden tarpeisiin sopivan tutkimuksen.

    Väritystutkimuksia varten voi hakea myös avustusta Museovirastolta. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tutkimusta. Avustuksesta löytyy lisätietoa Museoviraston nettisivuilta www.nba.fi. Neuvoa avustuksen hakemiseen voi kysyä myös meiltä.

ALKUPERÄISTEN VÄRIEN KARTOITUS
Suppea tutkimus. Sisältää kraateriavauksia ja alimman kerroksen laajempia avauksia. Tutkimuksesta voidaan kertoa onko alkuperäisiä kerroksia löydettävissä ja mitä ne ovat. Kirjallinen raportti.

VÄRITYSKARTOITUS
Suppea tutkimus. Sisältää kraateriavauksia, pieniä väriportaikkoja ja mahdollisesti poikkileikkausnäytteitä. Esitutkimus, jolla kartoitetaan laajemman väritystutkimuksen tarvetta, väritystutkimuksen kustannusarvion pohjaksi tehtyä kartoitusta. Tutkimuksesta voidaan kertoa onko varhaisempia kerrostumia löydettävissä, kerrosten lukumäärä ja niiden värisävyt sanallisesti kuvaillen. Tutkimuksen tarkoitus ei ole antaa tarkkaa kuvaa värityshistoriasta, kuten koristemaalauksista, vaan ainoastaan esim. todeta niiden olemassaolo.

VÄRITYSTUTKIMUS
Väritystutkimus on kattava värikerrosten tutkimus, jossa dokumentoidaan kaikki aikaisemmat värikerrostumat. Kohteessa tehdään väriportaikkoja ja suurempia fragmenttiavauksia, joista saada kokonaiskuva myös mahdollisista koristemaalauksista. Tutkimusta tukevat mm. poikkileikkausnäytteet ja mahdolliset materiaalianalyysit. Värityshistoriasta tehdään tulkinta, joka perustuu myös osittain arkistotutkimukseen ja rakennushistorialliseen selvitykseen.

Kirjallinen dokumentointi tehdään tarkasti. Se sisältää sekä uutta että vanhaa kuvamateriaalia ja viittauksia muuhun tutkimusmateriaaliin. Värityshistoriaa selvitetään piirroksin ja valokuvin.

VÄRITYSHISTORIALLINEN SELVITYS
Laaja tutkimus aikaisemmista värikerrostumista. Sisältää arkistotutkimusta. Mukana kenttätyötutkimuksen aineisto. Korkeat standardit ja syvällinen tulkinta eri aikakausista ja värityksien keskinäisistä suhteista. Hinnakkain tutkimusmuoto, joka voidaan sisällyttää hankevaiheessa rakennuslupaan. Tehdään hankkeen suunnitteluvaiheessa, ei sen aikana.