Kirsi Karpio
Kirsi Karpio

KIRSI KARPIO

Konservaattori (AMK)

+358 40 526 0257

KOULUTUS

Konservaattori (AMK)
Maalarimestari (HMAK)

 

Kirsillä on yli 40 vuoden kokemus rakennusten pintamateriaaleista, niiden käsittelystä, tutkimuksesta ja arvioinnista. Kirsi on opiskellut myös taidehistoriaa ja kulttuurihistoriaa sekä osallistunut seminaareihin, kansainvälisille konservointialan kursseille ja työmaille (mm. ICCROM). Hän on toiminut sekä tutkijana että työnjohtajana useissa suurissa restaurointihankkeissa, niin valtiollisissa kohteissa, kartanoissa, museorakennuksissa kuin myös useissa kaupungintaloprojekteissa sekä konservaattorina kirkkorakennusten kunnostustöissä. Kirsi on ottanut osaa sekä Pohjoismaisen konservaattoriliiton luottamustoimiin että Suomen ICOMOS:in toimintaan.

Kirsi on Pohjoismaisen konservaattoriliiton jäsen.

ERITYISOSAAMINEN

Tarvittaessa voitte pyytää yksityiskohtaisen CV:n.